top of page

over mezelf

DSC_0949.JPG

Ik ben Katleen Gommers en studeerde in 1998 af aan de KULeuven als Licentiate in de logopedie en audiologie. Met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid startte ik mijn werk in een grote groepspraktijk.. Daarnaast werkte ik samen met een collega-logopediste, aan wie ik versterking bood in haar praktijk. Op die manier bouwde ik al heel wat ervaring op in het behandelen van leerstoornissen, taalstoornissen en articulatieproblemen. Na enkele jaren startte ik zelf een praktijk, die stilaan uitgroeide tot een voltijdse bezigheid. Naast mijn zelfstandige activiteit heb ik ook enkele jaren als logopedist in het buitengewoon onderwijs gewerkt. Mijn praktijk bleef echter steeds een vaste waarde. Tot op vandaag blijft het logopedisch werkterrein me enorm boeien en ga ik met een grote gedrevenheid aan de slag om kinderen weer dat ene stapje verder te helpen.

Welkom!

opleiding en vorming

Na mijn studies heb ik nog heel wat bijscholingen en opleidingen gevolgd. Ik vind het namelijk belangrijk om mijn kennis uit te breiden en om nieuwe inzichten te verwerven. 

 

Meerdaagse opleidingen:

- "Nog lang niet uitgeteld" door Hilde Heuninck, een driedaagse opleiding rond de remediëring van rekenproblemen

- "Instrumenteel Verrijkingsprogramma R. Feuerstein" door Annie Weedaege, een denkstimulerend programma dat zich richt op het aanleren en verbeteren van denk- en leerprocessen

- Initiatiecursus Autismespectrumstoornissen, een vijfdaagse opleiding voor gon-begeleiders

- Basisopleiding Rekencoach (Eureka Expert), schooljaar 2018 - 2019

 

Studiedagen bij verschillende instellingen (KULeuven, Stichting Integratie Destelbergen, Thomas More Hogeschool, Autisme Centraal) rond verschillende thema's, o.a.

- Lees- en schrijfmoeilijkheden, dyslexie en dysorthografie, hoe kan je aan de slag? (H. Heuninck) 

- Leren lezen is zoveel meer: aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken (A. Geudens en M. Noé)

- Vloeiend leren lezen (A. Smits)

- Psycho-educatie bij dyslexie (N. Brocatus)

- Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (B. Van De Walle)

- Ontwikkelingsdysfasie: theoretisch kader, diagnostiek en behandeling (I. Zink)

- verschillende info-avonden rond dysfasie

- Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken (I. Herreman)

- Autisme en kleuters (V. Vantorre)

- Logopedie en autisme (V. Vantorre)

- VVL-congressen

- Faalangst bij kinderen

- Symposium "Ouderbegeleiding"

- Workshop "Ouderbegeleiding bij kleuters met een taalontwikkelingsstoornis" (nov. '18)

bottom of page