top of page

Hoe gaan we te werk om logopedie op te starten?

1) We starten steeds met een logopedisch onderzoek. Hiervoor hebt u een voorschriftje nodig. Dit voorschriftje kan opgesteld worden door de huisarts, maar ook door een geneesheer-specialist. 

Bij een logopedisch onderzoek zal ik steeds één of meerdere tests afnemen bij uw kind, zodat ik enerzijds een niveaubepaling kan doen en anderzijds ook een zicht krijg op het soort fouten dat uw kind maakt (foutenanalyse). Daarnaast probeer ik in een gesprek met jullie als ouders zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de bredere context (bv. vroegere ontwikkeling, familiale aanwezigheid van logopedische stoornissen, reeds geboden hulp, …)

2) Op basis van deze informatie stel ik een logopedisch bilan op. In dit verslag geef ik een samenvatting van alle relevante (test)gegevens.

3) Nadat het bilan is opgesteld, kan u opnieuw een afspraak maken voor een voorschrift voor de logopedische therapie. Bij een eerste aanvraag is het de geneesheer-specialist die het voorschrift opstelt (bv. kinderart, NKO-arts, neuroloog, psychiater, …). Voor een verlenging mag de huisarts het voorschrift opstellen. 

4) Van zodra het voorschrift voor de therapie in orde is, kunnen we starten met oefenen. Met kleuters werk ik bij voorkeur tijdens de schooluren (dit kan op school). Kinderen van de lagere school komen in de praktijk na de schooluren of zie ik tijdens de middagpauze op school. Ondertussen bezorg ik u

de papieren voor het ziekenfonds (nl. logopedisch bilan, aanvraagformulier voor tegemoetkoming, voorschriftjes van de dokter), die u vervolgens binnenbrengt bij uw mutualiteit. De aanvraag komt terecht bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, die bekijkt of de testresultaten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Indien dit niet zo is, kan u meestal nog terugbetaling krijgen via de aanvullende verzekering van het ziekenfonds. De beslissing van de adviserend geneesheer wordt zowel naar u als naar mij opgestuurd.

De aanvraag tot tegemoetkoming dient binnen de 60 dagen na het logopedisch onderzoek te worden binnengebracht bij het ziekenfonds. Een logopedisch onderzoek wordt enkel terugbetaald indien binnen de 60 dagen ook therapie wordt opgestart. 

Tarieven

 

Als logopedist ben ik geconventioneerd, wat betekent dat ik me houd aan de honoraria die door het RIZIV zijn opgelegd. Voor een behandeling van een half uur betaalt u 23,25 euro. Onderzoekszittingen kosten 31,75 euro per half uur. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling vanuit het RIZIV wordt 75% hiervan terugbetaald. Bij terugbetaling vanuit de aanvullende verzekering is het terugbetalingstarief verschillend bij elk ziekenfonds.

bottom of page